За мен

Завършил МУ – София, до 2003 г. работи в Урологична клиника на МУ - Плевен, специализация по урология с ръководител доц. С. Стратев

Курсове: Курс по абдоминална ехография, Курс по ендоурологични методи за диагностика и лечение на урологичните заболявания, Курс по андрология, Курс по детска урология, Курс по екстракорпорална литотрипсия 

д-р Пламен Попов създаде публикация
2015
ДОБРОКАЧЕСТВЕНА ПРОСТАТНА ХИПЕРПЛАЗИЯ
ДОБРОКАЧЕСТВЕНА ПРОСТАТНА ХИПЕРПЛАЗИЯ

ДОБРОКАЧЕСТВЕНА ПРОСТАТНА ХИПЕРПЛАЗИЯДоброкачествената простатна хиперплазия е увеличение на прос...

Публикации

ДОБРОКАЧЕСТВЕНА ПРОСТАТНА ХИПЕРПЛАЗИЯ
ДОБРОКАЧЕСТВЕНА ПРОСТАТНА ХИПЕРПЛАЗИЯ
Публикация

Дискусии