За мен

Завършил МУ – София, до 2003 г. работи в Урологична клиника на МУ - Плевен, специализация по урология с ръководител доц. С. Стратев

Курсове: Курс по абдоминална ехография, Курс по ендоурологични методи за диагностика и лечение на урологичните заболявания, Курс по андрология, Курс по детска урология, Курс по екстракорпорална литотрипсия 

Опит

7000, Русе, България, ул. Независимост 2
359887425927
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Работи с осигурител
7000, Русе, България, ул. Рига 35
359887425927
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 17:00

Вторник

14:00 - 17:00

Сряда

14:00 - 17:00

Четвъртък

14:00 - 17:00

Петък

14:00 - 17:00

Работи с осигурител

Образование

Урология
Акушерство и гинекология
Социална медицина и здравен мениджмънт
Нефрология
Урология
Хирургия

Специалности

Урология
Акушерство и гинекология
Нефрология
Хирургия
Социална медицина и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb