За мен

Завършил висше медицинско образование през 1999 година в Медицински Университет, град Стара Загора.

През 2002 година придобил бакалавърска степен по Социална Медицина.

Опит

4210, Стамболийски (Стамболийски), България, Хотел и бизнес център "Тракия" ет. 2
Платен прием
Работи с осигурител
Ангел Гатев създаде статус
2016
Ангел Гатев създаде статус
2016