За мен

Завършил висше медицинско образование през 1999 година в Медицински Университет, град Стара Загора.

През 2002 година придобил бакалавърска степен по Социална Медицина.
Ангел Гатев създаде статус
2016
Ангел Гатев създаде статус
2016