За мен

Завършила е Медицински колеж гр. Пловдив.

Работи в МБПЛ "Стамболийски" от 3 години.

Опит

4210, Стамболийски (Стамболийски), България, ул. Дунав 34
Платен прием
Работи с осигурител