За мен

Завършила е Медицински колеж гр. Пловдив през 1999г.

Работи в МБАЛ "Асеновград" от 2009г.

Преди това е работила в УМБАЛ "Св. Георги" и АГ "Весела", гр. Пловдив.