За мен

Завършила е Медицински колеж гр. Пловдив през 1999г.

Работи в МБАЛ "Асеновград" от 2009г.

Преди това е работила в УМБАЛ "Св. Георги" и АГ "Весела", гр. Пловдив.

Опит

4230, Асеновград, България, ул. Александър Стамболийски 28

Работи по график

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Акушерка

Специалности

Акушерка

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb