Опит

9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:00

Вторник

07:30 - 13:00

Сряда

07:30 - 13:00

Петък

07:30 - 13:00

Четвъртък

07:30 - 13:30

Работи с осигурител

Образование

Урология
Медицинска онкология
Социална медицина и здравен мениджмънт

Специалности

Урология
Медицинска онкология
Социална медицина и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb