За мен

Конвенционална и лапароскопска хирургия. Онкохирургия.

Опит

хирург
9701, Шумен, България, ул. Васил Априлов 63

  Доц. Киров използва съвременни , доказали се в практиката  оперативни методи при извършването на:
      лапароскопски / безкръвни / операции на:
 жлъчен мехур
 яйчникови кисти
 апендикс
 дебело черво
 чернодробни кисти

 

      конвенционална хирургия :
 доброкачествени и злокачествени заболявания на стомах,тънки и дебели черва
 резекции на правото черво, сфинктеросъхраняващи и запазващи  тазовата инервация интервенции , като профилактика на половите   следоперативни нарушения
 лечение на локално авансирали тумори на ректум , яйчници, ендометриум, шийка на  матката, когато се налагат   комбинирани  резекции и тазови   екзентерации 
 хемороиди /класически и безкръвен метод/,фистули и фисури
 хернии /ингвинални , феморални , следоперативни , вентрални/
 чернодробни резекции
 лечение на повърхностни , мекотъканни тумори
 ретроперитонеални тумори    

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)