Опит

9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
359882528241
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 12:30

Вторник

07:30 - 12:30

Четвъртък

07:30 - 12:30

Петък

07:30 - 12:30

Понеделник

14:30 - 17:00

Вторник

14:30 - 17:00

Четвъртък

14:30 - 17:00

Работи с осигурител