Опит

9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
359882528241
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 12:30

Вторник

07:30 - 12:30

Четвъртък

07:30 - 12:30

Петък

07:30 - 12:30

Понеделник

14:30 - 17:00

Вторник

14:30 - 17:00

Четвъртък

14:30 - 17:00

Работи с осигурител
9000, Варна, България, ул. Никола Й. Вапцаров 2
Дни за консултация

Сряда

08:00 - 12:00

Петък

14:30 - 17:00

Работи с осигурител

Образование

Кожни и венерически болести

Специалности

Кожни и венерически болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb