Последователи
д-р Алекси Делчев
д-р Алекси Делчев
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Милияна Милчева Методиева
д-р Милияна Милчева Методиева
Ендокринология и болести на обмяната
Ивелина Петкова
Ивелина Петкова
Студент по медицина
д-р Диляна Стоянова
д-р Диляна Стоянова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Юлиян Николов
д-р Юлиян Николов
Акушерство и гинекология
д-р Ваня Герджикова
д-р Ваня Герджикова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Анастасия Протопопова
д-р Анастасия Протопопова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Мирослава Матеева
д-р Николай Нанчев Тенев
д-р Николай Нанчев Тенев
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Ива  Иванова
д-р Ива Иванова
Ендокринология и болести на обмяната
Мариела Даскалова
Женя Маринова
Женя Маринова
Студент по медицина