Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Реклама

Опит

2014 - В момента работя и практикувам тук
регистратор-приемна
1000, София, бул. Г. М. Димитров 16
3590885259325

студент -4 курс в МУ -София - факултет - "Обществено здраве" - мед.сестра

месторабота - регистратура УМБАЛ-"Софиямед"

Работи с осигурител

Образование

Медицинска сестра

Специалности

Медицинска сестра

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели