Опит

медицинска сестра -клиника по неврология
1000, София, България, ул. Димитър Моллов 1