За мен

Специалист по гастроентерология

Възпитаник на – първа Езикова Гимназия – гр. Варна, с изучаване на английски език.

През 2003 г. завършва магистърска степен, специалност медицина, към Медицински университет „проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна.

В периода 2004 – 2009 г. работи, като лекар – ординатор в Терапевтична клиника – Отделение по Гастроентерология и ендокринология към ВМА – ББАЛ, гр. Варна.

През 2008 г. д-р Николов провежда Квалификационен курс по ендоскопска диагностика, инвазивни и терапевтични манипулации, при заболяванията на горния отдел на ГИТ към ВМА – София.

От 2005 г. до 2009 г. е специализант по Вътрешни болести, а от 2009 г. е зачислен, с конкурс за специализация по гастроентерология в Клиниката по Хепатогастроентерология, УМБАЛ „Св. Марина” – гр. Варна. През 2013 г. придобива специалност гастроентерология.

Към настоящият момент д-р Николов работи освен в КЛИНИКА НОВА и, като лекар – ординатор, към Отделението по Онкологична гастроентерология – СБАЛОЗ „Д-р М. Марков” – гр. Варна.

Опит

9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
359896351281
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Работи с осигурител