За мен

От 1987 г. работи в УМБАЛ "Св.Марина" - Варна. От 2004 г. ръководотел на Клиниката по кардиология. Преподател е в МУ-Варна, където е ръководител на Катедрата по вътрешни болести.

Има над 80 научни публикации в областта на кардиологията и инвазивната кардиология.

Член е на Българското кардиологично дружество, на Европейското кардиологично дружество, както и на Българското дружество по интервенционална кардиология.