Опит

Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 11:00

Вторник

08:00 - 11:00

Сряда

08:00 - 11:00

Четвъртък

08:00 - 11:00

Петък

08:00 - 11:00

Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)