За мен

Д-р Трендафилова завършва медицина през 1998 г. в МУ – София. От 2003 до 2016 г.  работи като детски психиатър в стационарното отделение на Клиниката по детска психиатрия УМБАЛ “Александровска”. От края на 2016 г. създава групова практика за извънболнична помощ по детска психиатрия.

Опит

1612, София, България, София, ул."Найден Геров"2, етаж 2, кабинет 229
359887467214

Груповата практика е насочена към деца и юноши с психични проблеми, и към техните семейства. Целта е да осигурим достъпна квалифицирана помощ по детска психиатрия в извънболнични условия. 

 

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Детска психиатрия

Специалности

Детска психиатрия

Сертификати

Бърнаут синдром на професионалното изтощение в лекарската професия
2016-08-08

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb