За мен

В края на 2016г. заедно с д-р Трендафилова основава групова практика за извънболнична помощ по детска психиатрия "Детско психично здраве" ООД.