За мен

Инженер по телекомуникации. Интереси в областта на техниката, технологиите, промишлеността, обществените поръчки, екология, строителство, ВЕИ и др.