За мен

Д-р Димитър Сянков звършва медицина в МУ- Стара Загора. Има специалност по неврология и 17 стаж по специалноста.

Допълнителни квалификации: Доплерсонография