За мен

  • Роден е на 05.06.1975 г. в гр. Варна. Завършил е Езикова гимназия с английски и немски език в гр. Добрич през 1994 г. и медицина във Варна през 2000 г. 
  • Работил в Кардио-ревматологично отделение към МБАЛ – гр. Добрич от 2001 до 2005 г. 
  • Избран е за асистент в Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести през м. март 2005 г. 
  • От 2007 г. до м. 04.2011 г. специализира в Каназава, Япония, със успешно защитени трудове на тема: Transient PI3K Inhibition Induces Apoptosis and Overcomes HGF- ediated Resistance to EGFR-TKIs in EGFR Mutant Lung Cancer and EGFR ligands, Amphiregulin and Heparin-binding EGF-like Growth Factor Promote Peritoneal Carcinomatosis in CXCR4-expressing Gastric Cancer.

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски № 1
359895613563
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 15:30

Вторник

08:00 - 15:30

Сряда

08:00 - 15:30

Четвъртък

08:00 - 15:30

Петък

08:00 - 15:30

Работи с осигурител