За мен

Д-р Серафимов е завършил медицина в МУ-Плевен. Специализирал Анестезиология и интензивно лечение, Обществено здраве и здравен мениджмънт. Работи в МБАЛ "Бургасмед". Дата и място на раждане: 08.06.1985г. - гр. Кюстендил
Средно образование - Професионална гимназия по туризъм "Никола Й. Вапцаров" - Кюстендил
Висше образование - Медицински университет - Плевен, специалност "Медицина" 
Специализации:
Анестезиология и интензивно лечение
Обществено здраве и здравен мениджмънт
Месторабота: МБАЛ "Бургасмед" - Бургас
Курсове:
Особености на анестезията и интензивното лечение в детска възраст;
Регионална аналгезия;
Ехография в ICU. Използване на ехографска техника при централна венозна катетеризация;
Мозъчна смърт. Донорство, кондициониране на потенциален донор;
Управление на проекти от приоритета ''Здраве'' на 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз;
Курс ''Глобално здраве'' по проект: "Равни възможности за здраве: действие за развитие" на Европейската комисия.
Научни интереси:
анестезия и интензивно лечение на пациенти с термични травми;
анестезиология в детската възраст;
регионална аналгезия и анестезия;
хипербарна оксигенация;
лечение на остра и хронична болка;
нутритивен съпорт в интензивната медицина;

Публикации

За моето дете и неговата предстояща операция
За моето дете и неговата предстояща операция
Публикация
Анестезиологът е човекът, с когото започва и завършва всяка операция
Анестезиологът е човекът, с когото започва и завършв...
Публикация