Последователи
Гл. ас. Методия  Секуловски дм
Гл. ас. Методия Секуловски дм
Анестезиология и интензивно лечение
Йоана Спасова
Йоана Спасова
Студент по медицина
д-р Иван Малкодански
д-р Иван Малкодански
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Евелина  Дарабанова
д-р Евелина Дарабанова
Анестезиология и интензивно лечение
Димитър Казаков
Димитър Казаков
Студент по медицина
Д-р Десислава Ванева Иванова
Д-р Десислава Ванева Иванова
Ендокринология и болести на обмяната