Образование

2012 -
Студент по медицина
Медицински факултет към Тракийски университет - Стара Загора
Стара Загора , България

Специалности

Студент по медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb