За мен

Образование:

Средно образование - СОУ”В. Левски” гр. Троян, 1998г.

Висше образование- медицина в Медицински Университет-Плевен, 2004

Специалност Обща Хирургия, Медицински Университет -Плевен, 2010

Доктор по научна специалност ”Обща Хирургия”, Медицински Университет-Плевен 2011г.

Академични позиции:

Член на Студентски Съвет (СС) към МУ–Плевен 2000г.–2004 г.

Зам. Председател на СС към МУ–Плевен 2001г.–2003 г.

Член на Управителния съвет на Асоциацията на студентите по медицина в Плевен 2000 г.–2001 г.

Член на Академичния съвет и Общо събрание на МУ–Плевен 2001г.–2004 г.

Секретар на организационния комитет на Първата медицинска научна конференция за студенти и млади лекари с международно участие, 15–17 май, 2002 г.

Председател на организационния комитет на Втора и Третата медицинска научна конференция за студенти и млади лекари с международно участие, 15–17 май, 2003г. и 14–16 Октомври 2004г.

Докторант в Клиниката по Онкологична хирургия към МУ – Плевен 2005г. – 2008 г.

Хирург в Клиника по Онкологична Хирургия към УМБАЛ “Г. Странски” – Плевен от 2008г.

Асистент в Катедра „Сестрински хирургични грижи” към ФЗГ на МУ – Плевен от 2008г. -

Ръководител на научен клуб по Онкологична Хирургия за студенти по Медицина към МУ-Плевен от 2012г.

Член на академичният съвет на МУ-Плевенот 2013г.

Специализации:

Лапароскопска хирургия- Берлин, Германия от 01.09 до 01.12. 2007г.

Обща Хирургия – Истанбул, Турция 08.10-15.10.2008г.

„Pancreatic Cancer” Military Hospital, Sofia, Bulgaria org. by ISSO of the IASGO, October 2010

Balkan Master class in Clinical Oncology 11/05/2011 - 15/05/2011, Dubrovnik, Croatia

HIFU technologies in Medicine, Chongqing China- 01-18 August 2012

Laparoscopic surgery in Imperial College of London, UK as a fellowship holder of ESCP-06 January to 04 April 2014

Robotic surgery, Strasbourg, France-24-27 March 2014

Преподавателска дейност:

Упражнения по Обща Хирургия със студенти по специалност „Медицина” и „Медицинска сестра”

Англоезично обучение по Обща Хирургия специаност „Медицина”

СДО, Лапароскопска хирургия – първо ниво ТЕЛЕЦ, МУ-Плевен

СДО, Онкопластична хирургия при пациенти с РМЖ

Научни

Опит

5800, Плевен, България, Западна индустриална зона, ул. Българска авиация
35964902033
Дни за консултация

Вторник

14:30 - 18:00

Петък

14:30 - 18:30

Платен прием