Последователи
д-р Надя  Станиславова
д-р Надя Станиславова
Образна диагностика
д-р Полина Петкова Василева
д-р Полина Петкова Василева
Акушерство и гинекология
д-р Елица Петрова
д-р Елица Петрова
Обща и клинична патология