За мен

Д-р Севдалина Ламбова e специалист по ревматология. Има защитена докторска дисертация по ревматология. От 2007г. до момента е асистент към катедрата по пропедевтика на вътрешните болести при Медицински университет - Пловдив. Консултира в ДКЦ - 6 Пловдив.

Д-р Севдалина Ламбова завършва медицина през 2003г. в Тракийски университет, Медицински факултет – гр. Стара Загора. Oт 2007г. до момента е асистент към Катедрата по Пропедевтика на Вътрешните болести към Медицински Университет - Пловдив. Специализира Вътрешни болести и ревматология. Има призната специалност по ревматология. Научните й интереси са в областта на роля на капиляроскопия в ревматологията, системни заболявания на съединителната тъкан, остеоартроза.  

Владее английски и немски език.

Членство в съсловни и научни организации:

Български лекарски съюз;

Българско научно дружество по ревматология;

Българско медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза;

Европейско дружество за изучаване на склеродермията (EUSTAR)