За мен

Д-р Севдалина Ламбова e специалист по ревматология. Има защитена докторска дисертация по ревматология. От 2007г. до момента е асистент към катедрата по пропедевтика на вътрешните болести при Медицински университет - Пловдив. Консултира в ДКЦ - 6 Пловдив.

Д-р Севдалина Ламбова завършва медицина през 2003г. в Тракийски университет, Медицински факултет – гр. Стара Загора. Oт 2007г. до момента е асистент към Катедрата по Пропедевтика на Вътрешните болести към Медицински Университет - Пловдив. Специализира Вътрешни болести и ревматология. Има призната специалност по ревматология. Научните й интереси са в областта на роля на капиляроскопия в ревматологията, системни заболявания на съединителната тъкан, остеоартроза.  

Владее английски и немски език.

Членство в съсловни и научни организации:

Български лекарски съюз;

Българско научно дружество по ревматология;

Българско медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза;

Европейско дружество за изучаване на склеродермията (EUSTAR)

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Любен Каравелов 5
35932275700
Дни за консултация

Сряда

14:00 - 17:00

Четвъртък

14:00 - 16:00

Вторник

14:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ревматология

Специалности

Ревматология

Сертификати

Придобита хемофилия
2019-04-11

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb