За мен

специалност Вътрешни болести от 1992г;

м. Декември 1999г- специалност по Ревматология

2011г- Сертификат по остеодензитометрия ISCD(Международна асоциация по клинична дензитометрия)

2011 и 2012г Сертификат по Ехография на скелетно-мускулна ехография EULAR