За мен

Психолог

Арт и трудотерапевт

Учител по дисциплините от философския цикъл