Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Опит

2016 - В момента работя и практикувам тук
Началник УНГО
8600, Ямбол, ул. Панайот Хитов 30
359887605328

Работя в болнично заведение с цялата специфика на обслужване на болните в стационар - консервативно лечение и операции. Имам договор със Здравната каса на територията на същото здравно заведение. Обслужвам болни както с направления така и срещу заплащане.

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ушно-носно-гърлени болести

Специалности

Ушно-носно-гърлени болести

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели