За мен

Д-р Петя Радулова е неонатолог в Университетската акушеро-гинекологична болница "Майчин дом" в София

Д-р Радулова работи в Клиниката по неонатология на СБАЛАГ „Майчин дом” от 2008 г., а от 2009 г. е асистент в Катедрата по акушерство и гинекология на Медицински университет - София.

Завършва „Медицина“ (2003 г.) и „Здравен мениджмънт“ (2011 г.) в МУ-София. Придобива специалност „Неонатология“ през 2013 г.

Д-р Радулова има над 30 публикации. Лектор е на „XII Световен конгрес по перинатология” – Мадрид, 2015 г. Водещ изследовател заедно с проф. Слънчева в гранд проект към МУ-София от 2014 г. „Приложение на инхалаторен азотен окис при екстремно недоносени новородени деца с дихателна недостатъчност”.

Наградена е с „Certificate for Academic Excellence“ в Залцбург и печели едномесечна специализация в неонатологично отделение в Австрия. Получава сертификат „Лекар, на когото българите вярват” в инициатива на в. 24 часа за 2015/2016 г., която се провежда под патронажа на председателя на Народното събрание.

Основните й интереси са свързани с реанимацията на новороденото, новите стратегии за механична вентилация, бронхопулмоналната дисплазия, превенцията на късни усложнения при екстремно недоносени новородени деца и приложението на инхалаторен азотен окис при новородени деца.

e-mail: petia_radulova@abv.bg

Опит

1000, София, България, ул. Здраве 2
Платен прием
Работи с осигурител
д-р Петя Радулова създаде публикация
2016
Геройство е не само да спасиш 500-грамово бебе, а и да му помогнеш да живее без увреждания
Геройство е не само да спасиш 500-грамово бебе, а и да му помогнеш да живее без увреждания

 - Д-р Радулова, в какво се изразява напредъкът на медицината във вашата област неонатология? Да ...

Публикации

Геройство е не само да спасиш 500-грамово бебе, а и да му помогнеш да живее без увреждания
Геройство е не само да спасиш 500-грамово бебе, а и ...
Публикация