Опит

7000, Русе, България, ул. Независимост 2
Работи с осигурител