Йоханна Христова създаде статус
2016
За имиджа на един лекар