Опит

1000, София, България, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 11
Работи с осигурител
1000, София, България, ул. Ами Буе 27-29
Работи с осигурител

Образование

Детска ревматология
Педиатрия
Физикална и рехабилитационна медицина

Специалности

Детска ревматология
Педиатрия
Физикална и рехабилитационна медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb