Опит

медицински специалист
4000, Пловдив, България, ул. Любен Каравелов №26
Факти!  
Огледална терапия при възстановяване след МСИ

Статията е в превод. Темата ми се струва актуална и полезна!

Публикации

Огледална терапия при възстановяване след МСИ
Публикация
Надявам се да е интересно и полезно!