За мен

Ръководител на националния раков регистърПРИДОБИТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ И ДИПЛОМИ

 • 2013г., Научен съвет към „ СБАЛ по Онкология ” ЕАД, гр. София, „ Професор” по научна специалност 03.01.46 „Онкология”
 • 2010-2012 г., УНСС-София - Магистратура по "Здравен мениджмънт"
 • 2001 г., МС - ВАК: Ст.н.с. ІІ ст. по научна специалност 03.01.46 “Онкология”
 • 2001 г., МУ-София, призната специалност по “Онкология”
 • 1998 г. МС - ВАК, Образователна и научна степен “Доктор”
 • 1989 г. МНЗ - МА, призната специалност “Социална хигиена и организация на здравеопазването”
 • 1975 - 1982 г. МА – ВМИ, София, Висше медицинско образованиеТРУДОВ СТАЖ

 • 09.10.2013 г. – понастоящем – Ръководител на Национален раков регистър в „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, София
 • 25.01.2010 г. – 08.10. 2013 г. Изпълнителен директор на „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, София
 • 11.01.2007 г. – 24.01.2010 г. – Ръководител на Национален раков регистър в „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, София
 • НОМЦ-ЕООД 11.09.2006 г. - 02.02.2009 г. – Зам.управител на „Национален онкологичен медицински център- ЕООД”, София – втори трудов договор
 • 28.05.2001 г. - 10.01.2007 г. - Началник отдел „Организация и контрол на онкологичната помощ” към Национален раков регистър в „Специализирана болница за активно лечение по онкология – ЕАД”, София
 • 01.01.2001 г. - 27.05.2001 г. – Ст.н.с.ІІ ст. в секция „Организация и контрол на онкологичната помощ” към Национален раков регистър в „Специализирана болница за активно лечение по онкология – ЕАД”, София
 • 11.06.1996 г. - 31.12.2000 г. – Н.с.І ст. в „Научна организационно-методична секция” към Национален онкологичен център, София
 • 01.07.1994 г. - 10.06.1996 г. – Н.с.ІІ ст. в „Научна организационно-методична секция” към Национален онкологичен център, София
 • 18.10.1983 г. - 30.06.1994 г. - Н.с.ІІІ ст. в „Научна организационно-методична секция” към Национален институт по онкология, Медицинска академия
 • 15.09.1982 г. - 17.10.1983 г. – Завеждащ „Селски здравен участък” в с. Долно Паничерево, окръг Стара ЗагораСПЕЦИАЛИЗАЦИИ И СЛЕДДИПЛОМНИ КВАЛИФИКАЦИИ

1. 5-th WHO - UIMSP International Seminar on the Public Health Aspects of Noncomunicable Diseases; Hotel Aulac, Lausanne, Switzerland, 5-10 Sept 2011

2. Втори семинар на Балканското училище по онкология на тема: „Molecular Knowledge In Caner Goes To Patient’s Bed”. Volos, Greece, 6-8 September 2007.

3. Kурс “Task Force on Cervical Cancer Screening in Eastern Europe”, организиран от Unit of Descriptive Epidemiology and Health Planning, Istituto Nazionale dei Tumori, Tallinn, Estonia, 2-3 April 2007.

4. Първи образователен курс на Балканското училище по онкология на тема: „Lung cancer: Current Status and Perspectives”. Volos, Greece, 16-17 September 2005.

5. Международна конференция на тема ”Modern Trends in Oncology”, организиран от Romanian Society of Oncology, The University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Romanian Society of Medical Oncology and Romanian Society of Surgery and Oncological Gynaecology, Крайов, Румъния, 07-10.11.2002.

7. Семинар по oнкология, организиран от “Albert Schweitzer Institute for the Humanities” in collaboration with the “Open Society Institute”, София, 14-16 ноември, 1997.

8. European Network of Cancer Registries Fellowship. Institute of Cancer Epidemiology, Danish Cancer Registry, Copenhagen, Denmark, 2-11 September, 1996.

9. University of Cambridge, Institute of Public Health. Tempus Mobility Grant. Contract No: M JEP-03604-94, Cambridge, UK, 01.02.1995 – 24.04.1995.

10. University of Cambridge, Institute of Public Health. Tempus Mobility Grant. Contract No: JEP-3604. Cambridge, UK, 20.01.1993 – 31.08.1993.

11. International Course on “Epidemiology and Information Systems”. World Health Organization, Regional Office for Europe. Dobogokö, Hungary, 15-26 June 1992.

12. Mеждународен курс на СЗО по “Care programme in cancer”, проведен в Balatonöszöd, Унгария, 21-25 октомври, 1991 .

13. Индивидуална специализация по „Епидемиология на злокачествените тумори” в Института по канцерогенеза, ВОНЦ, Москва, СССР, 10-17 ноември 1991 г.

14. Курс за „Принципи на планиране на профилактиката и контрола на злокачествените новообразувания”. Москва, СССР, 05.09.- 23.09.1988 г.СЕРТИФИКАТИ

 1. Сертификат по Мениджмънт чрез коучинг - мастър клас на Деян Бренън - коуч в NASA, София октомври 2012г.
 2. Сертификат от Муди Интернешънъл ООД за вътрешен одитор на Системи за управление на качеството спрямо изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 19011:2002 - 2009 г.
 3. Сертификат за преквалификация на експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения по Наредба №13/ 30.07.2003 г. на МЗ – НЦОЗ, 2004 г.
 4. Сертификат за независим експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения за болнична помощ и диагностично-консултативни центрове – НЦОЗ, 2000 г.
 5. Сертификат за специалист по регистрация на рака, издаден от Europen Network of Cancer Registries, International Agency for Research on Cancer, Lyon, France, 2000.
 6. Сертификат за 132 кредитни академични часа по „Cancer Prevention and Control”, издаден от National Institutes of Health, National Cancer Institute, Bethesda, USA, 1998.ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Член на БЛС – УИН № 2300003908.
2. Член на Българската националналта асоциация по онкология – секретар на БНАО.
3. Член на Научно дружество по онкология.
4. Член на Balkan Union of Oncology – национален представител за България.

 • Гост-лектор на национални и международни научни форуми в Гърция, Турция, Сърбия и Италия.
 • Член на Редакционната колегия на Journal of BUON.
 • Член на Международните организационни комитети: 1. 3rd International Cancer Control Congress, 8-11 November 2009, Cernobbio, Italy. email: ICCC2009.hotel@aimgroup.it; 2. 7ми конгрес на BUON в Турция; 6ти конгрес на BUON в България и 5ти конгрес на BUON в Сърбия.

Опит

1000, София, България, бул. Андрей Сахаров №1
35928076335
Работи с осигурител
проф. Здравка Валерианова създаде публикация
2015
Проф. Валерианова: Профилактиката и скринингът са избутани на заден план
default image
Проф. Валерианова: Профилактиката и скринингът са избутани на заден план

- Кое е по-трудно, проф. Валерианова, да разбереш болестта, или да разбереш човека?- Да разбереш ...

проф. Здравка Валерианова създаде публикация
2015
Ракът на гърдата е лечим, ако се хване в ранен стадий
default image
Ракът на гърдата е лечим, ако се хване в ранен стадий

За пореден път през 2015 г. в България отбелязваме октомври като месец за борба с рака на гърдата...

Публикации

Проф. Валерианова: Профилактиката и скринингът са избутани на заден план
Публикация
Проф. Валерианова: Профилактиката и скринингът са избутани на заден план
Ракът на гърдата е лечим, ако се хване в ранен стадий
Публикация
Ракът на гърдата е лечим, ако се хване в ранен стадий
проф. Здравка Валерианова създаде публикация
2014
Епидемиология на рака на яйчника
default image
Епидемиология на рака на яйчника

Диагнозата, рак на яйчника, се поставя трудно в ранните стадии на заболяването и по-голяма част о...