За мен

Завършил МУ-Плевен, специалност рентгенов лаборант. Работи в Клиника по образна диагностика при УМБАЛ-Плевен.

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886161
Платен прием
Работи с осигурител