За мен

Завършил МУ-Плевен, специалност рентгенов лаборант. Работи в Клиника по образна диагностика при УМБАЛ-Плевен.