За мен

Лекар ординатор към клиниката по ортопедия и травматология Хабилитиран преподавател във факултета по Обществено Здраве на РУ "Ангел Кънчев"

средно образование- Английска Езикова Гимназия "Гео Милев" гр. Русе 1987-1991 година, завършил с отличие

висше образование- МУ Варна 1991-1997година, завършил с отличие сред първите десет на випуска

придобита специалност - "ортопедия и травматология" 2002 година

хонорован преподавател към РУ " Ангел Кънчев " от 2001-2016 година

защитена докторска степен -2012 година 

научен репортер за евтопейска асоциация на ортопедичните организации ( EFORT) -2007-2010

член на редакционната колегия на списание "Ортопедия и травматология" от 2011 до сега

Доцент по ортопедия и травматология -2016

Опит

7000, Русе, България, ул. Независимост 2
Платен прием
Работи с осигурител