Последователи
Велико  Иванов Райчев
Велико Иванов Райчев
Операционна и превързочна техника