Опит

Мениджър продажби
7000, Русе, България, ул. Независимост 2
35983877444
Работи с осигурител