Опит

Мениджър продажби
7000, Русе, България, ул. Независимост 2
35983877444
Работи с осигурител
7000, Русе, България, ул. Независимост 2
35982593620
Дни за консултация

Сряда

14:30 - 16:30

Вторник

14:30 - 16:30

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ортопедия и травматология

Специалности

Ортопедия и травматология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb