Опит

8000, Бургас, България, ул. Демокрация № 86
8000, Бургас, България, ул. Ванче Михайлов 1
35956875861
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
8000, Бургас, България, жк Изгрев, бл. 27А
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

Хирургия

Специалности

Хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb