Опит

5800, Плевен, България, ул. Княз Ал. Батенберг 7
35964823409
Работи с осигурител

Образование

Комунална хигиена

Специалности

Комунална хигиена

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb