За мен

Д-р Кирова е завършила медицина в МУ- Пловдив и 25 години е работила там  като асистент по вътрешни болести .Участвала е в множество конгреси ,конференции и доклади със собствени трудове.Д-р Василка Кирова притежава дългогодишен опит в профилактиката,диагностиката и лечението на анемии,лимфоми ,левкемии и други хематологични заболявания.