За мен

Д-р Сапунджиев е управител на ДКЦ 2 - гр.Пловдив. Той е завършил медицина в МУ-Пловдив с последваща специализация по трудова медицина. През 2012 е защитил докторантура в областта на социалната медицина.