За мен

Завършва медицина в Медицински Университет – София с пълно отличие - “Златен Хипократ” за максимални резултати в хода на следването. От 2008 г. е член на екипа на МЦ “АФРОДИТА”, където работи по проблемите на диагностиката и лечението на стерилитета.

Завършва медицина в Медицински Университет – София с пълно отличие - “Златен Хипократ” за максимални резултати в хода на следването.

БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ го награждава с орден за отлични резултати в хода на обучението си в Медицински Университет – София.

Започва специализация по акушерство и гинекология в Клиниката по Акушерство и Гинекология към Университетската Болница за Активно Лечение ”Света Анна” - София и Първа Специализирана Акушеро-гинекологична болница за Активно Лечение “Света София.”

Печели стипендия на Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) - Немското Дружество по Научен Обмен. Работи в Германия 3 месеца в Universitätsfrauenklinik, Frankfurt am Main, Рrof. Frank Louwen - Университетска клиника по акушерство и гинекология във Франкфурт по въпросите на високо рискова бременност, ултразвуково изследване и Доплерова велосиметрия, интраутеринна ретардация – причини и поведение.

Работи като гостуващ лекар в CHUde Besançon, Service d’Obstétrique et Gynécologie, Clinique de gynécologie opératoire, prof. Maillet - Клиника по оперативна гинекология, Безансон, Франция по проблемите на биполярната коагулация като алтернатива на класическата хирургична техника.

Призната специалност по “АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА”.

От 01.01.2008 е член на екипа на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНИ РЕПРОДУКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ “АФРОДИТА”, където работи по проблемите на диагностиката и лечението на стерилитета. Провежда изследвания за започване на ин-витро оплождане, контролирана яйчникова хиперстимулация при асистираните репродуктивни технологии, пункция на яйчниковите фоликули под ултразвуков контрол и аспирация на яйцеклетки, трансфер на ембриони в матката под ултразвуков контрол, подготовка на лигавицата на матката за трансфер на замразени ембриони и оплодени донорски яйцеклетки, профилактика и лечение на усложненията на асистираните репродуктивни технологии – яйчников хиперстимулационен синдром, усложнения след яйчникова пункция и др.

Участвал в множество национални и международни курсове в областта на акушерство и гинекология, асистираната репродукция, гинекологичната ендокринология и репродуктивната хирургия. 

Притежава сертификат за практикуване на асистирани репродуктивни технологии, издаден от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ “АФРОДИТА” /Медицински Директор д-р Иван Колчаков/ и КЛИНИКА ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ, БОЛНИЦА “МИТЕРА”- АТИНА, ГЪРЦИЯ / Mr. Giles Palmer, Director of Assisted Conception Unit,MiteraHospital,Athens,Greece.

Притежава свидетелство за професионална квалификация и правоспособност по “ДИАГНОСТИЧНА ЛАПАРОСКОПИЯ В ГИНЕКОЛОГИЯТА”, практически и теоретичен курс по гинекологична лапароскопия, Телекомуникационен Ендоскопски Център / ТЕЛЕЦ /, Медицински Университет – Плевен, Ректор на МУ, Директор на ТЕЛЕЦ и на курса – Професор д-р Григор Горчев, д.м.н.

Член на Българското Дружество по Акушерство и Гинекология, Българската асоциация по стерилитет, ESHRE – European society of human reproduction and embryology (Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология).

Опит

1000, София, България, ул. Хенрик Ибсен 15
35928060060 359885926371
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Акушерство и гинекология

Специалности

Акушерство и гинекология
Репродуктивна медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
немски

Поканете ваши колеги в CredoWeb