За мен

  • Доцент по имунология в катедра “Клинична лаборатория, алергология и имунология” при Факултет Здравни грижи, Медицински Университет, Плевен. 
  • Преподавател по клинична имунология на студенти по медицина, V курс.

Опит

5800, Плевен, България, ул. Ген. Скобелев 20
35964804790
Дни за консултация

Вторник

09:00 - 17:00

Сряда

09:00 - 17:00

Петък

09:00 - 17:00

Платен прием