За мен

Завършила Факултета по дентална медицина, гр. София. Има задълбочени интереси в областта на оралната патология, парадонтология, здравен мениджмънт и маркетинг.

  • Завършила Факултета по дентална медицина, гр. София през 2013 г.
  • Има задълбочени интереси в областта на оралната патология, пародонтология, здравен мениджмънт и маркетинг.
  • Владее английски, френски и руски език.

Опит

2100, Елин Пелин, България, ул. Кирил и Методий 1
35972566550
Платен прием
Работи с осигурител