За мен

  • Д-р Атанас Стефанов е главен асистент в Клиниката по ушно-носно-гърлени болести към Университетска болница в Стара Загора. Професионалната му компетентност в областта на диагностиката и лечението на УНГ болести, както и в областта на пластичната, естетичната и реконструктивна хирургия на уши, нос, лице, глава и шия се базира на :
  • над 20-годишен опит като лекар
  • ежедневна практика като опериращ хирург
  • непрекъснато усъвършенстване на квалификацията чрез участие в многобройни курсове у нас и в чужбина

Д-р Атанас Стефанов е член на авторитетни научни общности като: Българското оторинологично дружество, СНЦ „Prootology” и Европейската Академия по Фациална Пластична Хирургия /EAFPS/.