За мен

Д-р Станчев е началник на отделение по нуклеарна медицина (PET/CT) в МБАЛ "Уни Хосптал" в Панагюрище.

Завършва медицина в Медицински университет в Пловдив през 1982 г. През същата година започва работа през 1982 г. във ВМИ-Пловдив като редовен аспирант към Радиоизотопен център. През 1985 г. защитава дисертация (кмн/дм) на тема „Радионуклидна диагностика при пациенти с рак на млечната жлеза“. От 1986 г. до октомври 2015 г. д-р Станчев е гл. асистент в Катедра „Клинична онкология“ при МУ – Пловдив и лекар в отделение по Нуклеарна медицина при УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив.

През ноември 2015 г. започва работа в МБАЛ "Уни Хосптал" в Панагюрище.

Д-р Станчев има специализация в (IAEA), Сараево, Словения, 1999 г. – „Приложение на радионуклидни методи в онкологията“. Член е на Българското дружество по Нуклеарна медицина и на Европейската асоциация по Нуклеарна медицина.

Владее много добре английски език (завършил е Английска езикова гимназия).


Опит

4500, Панагюрище, България, ул. Георги Бенковски № 100